Zignoruj poniższą reklamę... Wyłącz dźwięk i przeglądaj naszą stronę... bo warto :)


   
 
  Słowniczek RMF
Słowniczek RMF
Anaberg – [patrz: Góra św. Anny]
Asystent – franciszkanin – opiekun duchowy wspólnoty, który dba o formację członków RMF, koordynuje pracę zarządu, pomaga w organizacji rekolekcji i kapituły. Zgodnie ze Statutem RMF, asystencję duchową RMF ze strony Kościoła, pełnią Bracia Mniejsi [franciszkanie] Prowincji św. Jadwigi w Polsce. Czasem asystent jest krzyżem dla zarządu, czasem zarząd dla asystenta J, ale i asystent tak kocha całą wspólnotę J a wspólnota asystenta J! LINK DO FILMIKU
Diaspora – słowo pochodzenia greckiego [rozrzucone ziarna]. Oznacza ono rozproszenie członków danego narodu wśród innych narodów lub też wyznawców danej religii wśród wyznawców innej. W RMF-ie diasporą określa się członków wspólnoty, którzy z różnych powodów nie mogą należeć do wspólnot lokalnych, natomiast zachowują duchową łączność ze wspólnotą przez modlitwę.
Dom Pielgrzyma – duży dom na Górze św. Anny, który służy pielgrzymom jako baza noclegowo-gastronomiczna. Siedziba FDMiP oraz główne miejsce spotkań członków RMF-u. Nieoficjalnie całość Domu Pielgrzyma dzieli się na „długi dom”; „wysoki dom”; „nowy dom”… Te dwa ostatnie – to marzenie wszystkich członków RMF-u [m.in. z powodu pokoi z łazienkami]. Na „wysokim domu” mieści się kaplica. LINK
FDMiP – Franciszkańskie Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań. Mieści się na Górze św. Anny – w Domu Pielgrzyma. Organizuje rekolekcje, spotkania, wyjazdy o charakterze religijnym dla młodzieży szkolnej, studentów, młodzieży pracującej i.. Kajfy J Najbardziej naturalne środowisko spotkań, plotek dla każdego członka RMF-u, który musi obowiązkowo nawiedzić duszpasterstwo – przynajmniej kilka razy w roku! LINK
Federacja – związek wspólnot franciszkańskich w Polsce. LINK
Formacja – proces  stopniowego doskonalenia się osoby, która posiada wiarę chrześcijańską i stara się realizować powszechne dla wszystkich chrześcijan powołanie do świętości i doskonałości. W RMF-ie formacja opiera się na trzech stopniach, z których każdy jest wyrażany przez symbol: st. I – Krzyż; st. II – Ewangelia; st. III – Eucharystia. LINK
Franciszkanie – członkowie Zakonu Braci Mniejszych, założonego przez św. Franciszka z Asyżu w XIII wieku. Są duchowymi opiekunami Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. Słyną z pobożności, pokory, poczucia humoru, miłosierdzia, cierpliwości, ascezy oraz niechęci do plotek. Ci bracia w brązowych habitach stanowią na Górze św. Anny dużą część populacji tej miejscowości J
Franckarnawałjest tradycyjnym, corocznym spotkaniem Młodzieży Franciszkańskiej, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Podczas spotkania młodzież ze wspólnot MF wraz ze swymi asystentami zakonnymi oraz przedstawicielami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich uczestniczą we wspólnej modlitwie, Eucharystii, spotkaniach formacyjnych, a na koniec w zabawie karnawałowej.
FZŚFranciszkański Zakon ŚwieckichLINK
Góra Świętej Anny – [Góra Chełmska, Annaberg, przez młodzież pieszczotliwie nazywana Górką] wzniesienie o wysokości 407,6 m n.p.m. oraz miejscowość o tej samej nazwie. Oprócz sanktuarium św. Anny, kalwarii i parku krajobrazowego, działa tutaj FDMiP.
Górka – [patrz: Góra św. Anny]
Kapituła
Przyrzeczenia
Rekolekcje Formacyjne
Rekolekcje Ogólnopolskie
RMFto katolicki ruch młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Św. Aby we wspólnocie prowadzić życie Ewangelią Jezusa Chrystusa w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.  Celem jest uczestniczenie w procesie formowania siebie i niesienia pomocy innym ludziom, a szczególnie młodym w poznawaniu i pokochaniu Boga, bliźniego i siebie oraz ukazywanie franciszkańskiej drogi życia. Realizujemy swoją formację poprzez:
·         modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Św. 
·         Wspólne uczestnictwo we Mszy św.
·         nawiedzanie Najświętszego Sakramentu i kult Matki Bożej 
·         pamięć na słowa Chrystusa – błogosławieni czystego serca.. 
·         poznawanie życia i pism św. Franciszkańska 
  • dobroć, życzliwość i szacunek dla wszystkich, szczególnie dla ubogich, chorych, ludzi starszych i pokrzywdzonych przez los.

Statut

Stopnie

Wspólnota lokalna
Zarząd
 Reklama
 
Nowości...
 

 Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego
newsletter’aaeaeae aeaeae

 Ruszyła strona
pisemka franciszkańskiego
"Radość Doskonała"Zachęcamy do czytania :)

Spotkania we wspólnotach lokalnych:
 
SPOTKANIA LOKALNE

BORKI WIELKIE - w czwartki [co dwa tygodnie] o 18.00 w pokoju nr 2 przed furtą klasztorną

GLIWICE - w piątek po Mszy św. o 18.30

KĘDZIERZYN - KOŹLE - w każdą środę o 18.30 w salkach Parafii św. Ducha [na Piastach]

OPOLE - w każdy wtorek o 15.30 w klasztorze Franciszkanów w Opolu [Koronką do BM w kościele]

WROCŁAW - we wtorek o 17.50 przed wejściem do klasztoru na Karłowicach
Modlitwa za RMF
 
Módlmy się
za siebie nawzajem...

Tekst modlitwy za RMF
po kliknięciu na logo
 
 
Jesteś 1 odwiedzającym dziś naszą stronę... Dziękujemy!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=